25.05.2021

Nabór wniosków w programie stypendialnym Bekker NAWA


Do 25 maja 2021 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w programie stypendialnym Bekker NAWA. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców oraz nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych i akademickich na całym świecie.

Program Bekker NAWA ogłoszony jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom realizacji części kształcenia. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Budżet programu to 28 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty na stronie NAWA

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów.