14.02.2017

Minister Jarosław Gowin odwiedził Ośrodek AGH w Miękini


fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

13 lutego 2017 r. w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Miękini odbyło się spotkanie z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. W wydarzeniu wziął udział Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis oraz władze Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie społecznej odpowiedzialności nauki na przykładzie działalności ośrodka w Miękini, w szczególności prac badawczych w zakresie ograniczania i likwidacji niskiej emisji. Obok dążenia do doskonałości naukowej oraz dążenia do budowania pomostu między nauką a biznesem społeczna odpowiedzialność nauki jest jednym z trzech filarów tzw. strategii Gowina, ogłoszonej we wrześniu ubiegłego roku. U jej podstaw leży przekonanie, że nauka to nie tylko poszerzanie wiedzy, ale również służba społeczności.

Chodzi o to, aby docierać z wiedzą o odkryciach i praktycznych zastosowaniach tych odkryć do jak najszerszych kręgów społecznych. Chodzi o to także, by interesować tymi odkryciami nie tylko dorosłych, ale także dzieci, bo one są najbardziej chłonne i najłatwiej w młodym wieku wzbudzić zainteresowania naukowe – mówił wicepremier – Odkrycia naukowe przekładają się na komfort, jakość życia wszystkich Polaków – dodał.

W Centrum w Miękini Jarosław Gowin podziękował AGH za to, że włącza się w strategię społecznej odpowiedzialności. Pochwalił OZE-busa – jeżdżącą pracownię, wyposażoną m.in. w sprzęt służący prezentacji przyczyn niskiej emisji i sposobów jej likwidacji. Zauważył, że pod Krakowem i w jego okolicach nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkim problemem jest smog i zanieczyszczenie powietrza.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini to nowoczesny ośrodek naukowy i edukacyjny, współpracujący także z przedsiębiorcami. Centrum zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. Na terenie jednostki są instalacje grzewcze oparte na pompach ciepła i kolektorach słonecznych oraz instalacje wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewowej, hybrydowa instalacja fotowoltaiczno-wiatrowa. Zainstalowany jest także m.in. profesjonalny system pomiaru prędkości i kierunku wiatru, stanowiska dydaktyczne pomp ciepła, mikroenergetyki wiatrowej, ogniw paliwowych.

Centrum uczestniczy także w inicjatywach badawczych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim jako Centrum Transferu Wiedzy prowadzi działalność doradczą, audytową i koncepcyjną na rzecz małopolskich przedsiębiorców.

Z oferty ośrodka korzystają studenci, ale i uczniowie szkół ponadpodstawowych, przedstawiciele lokalnych samorządów, ekodoradcy, przedsiębiorcy specjalizujący się w projektwaniu i montażu urządzeń OZE.

Centrum w Miękini wciąż się rozwija. AGH wraz z lokalnymi samorządami planuje tu stworzyć Park Naukowo-Technologiczny Miękinia – istniejąca infrastruktura zostałaby wyposażona w dodatkowych sprzęt, m.in. kotły stałopalne, a także w laboratoria, m.in. laboratorium magazynowania ciepła i chłodu, laboratorium wód i ścieków.