04.07.2014

Mikroelektronika z AGH podbija rynki światowe


Rys. 1. Ultraszybka jednowymiarowa kamera promieniowania X D/teX ultra podbija rynki światowe jako najszybszy moduł detekcyjny dla potrzeb dyfraktometrii (Fot. Rigaku Corporation).

Rys. 2. Dwuwymiarowa kamera promieniowania X HyPiX-3000 wyposażona w układy scalone PXD18k weszła na rynki światowe w połowie 2014 roku (Fot. Rigaku Corporation).

Pracownicy naukowi z AGH wykorzystując nanotechnologie do granic możliwości, opracowują nowe produkty i rozwiązania, które stosowane są przez duże firmy o zasięgu międzynarodowym. Przykładem jest wieloletnia współpraca pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, a japońską firmą Rigaku Corporation.

 

Firma ta specjalizuje się w budowie aparatury dla potrzeb dyfraktometrii i spektrometrii promieniowania X. Produkty firmy Rigaku sprzedawane są na całym świecie i wykorzystywane są m.in. do badania materiałów, kontroli jakości produktów, a także w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, farmaceutycznym, chemicznym, kryminalistyce itd. Dzięki zaprojektowanym na WEAIiIB wielokanałowym układom scalonym powstają nowe generacje ultra szybkich kamer promieniowania X, takich jak np. D/teX ultra (rys. 1), które zwiększają dokładność wykonywanych pomiarów i jednocześnie pozwalają na znaczące skrócenie czasu ich trwania.

 

W połowie 2014 roku pojawił się na rynkach światowych nowy produkt będący owocem współpracy AGH–Rigaku. Jest to dwuwymiarowa pikselowa kamera promieniowania X o nazwie HyPix-3000 (rys. 2). Jądrem kamery jest 16 specjalizowanych układów scalonych o nazwie PXD18k zaprojektowanych na WEAIiIB, przy czym każdy z układów scalonych zawiera około 40 milionów tranzystorów. Kamera HyPix-3000 należy do najszybszych tego typu kamer na świecie, a dodatkowo ma jednocześnie możliwość rejestracji fotonów o ściśle określonej energii i odczytu ciągłego (patrz załącznik – HyPix3000.pdf).

 

Koordynatorem prac badawczych ze strony AGH jest prof. Paweł Gryboś z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

 

Projekty high-tech w obszarze mikroelektroniki powstałe na WEAIiIB podbijają nie tylko rynki światowe, ale także prezentowane są na najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych i przemysłowych. Rezultatem prowadzonych badań są również międzynarodowe wspólne zgłoszenia patentowe (np. WO2012077217A1, WO2012077218A1), a studenci i doktoranci z AGH regularnie wyjeżdżają na praktyki przemysłowe do Japonii (www.mtm.agh.edu.pl).