14.06.2017

Łódź solarna studentów z AGH zaprezentowana w zakolu Wisły


Prezentacja łodzi solarnej studentów AGH w Krakowie, fot. Zbigniew Sulima

Łódź solarna studentów AGH, fot. Dawid Bała KSAF AGH

Zespoł AGH Solar Boat, fot. Zbigniew Sulima

Studenci AGH zaprezentowali efekt finalny projektu AGH Solar Boat. 13 czerwca pierwsza łódź solarna na AGH została zwodowana w zakolu Wisły przy Bulwarze Czerwieńskim.

Jednoosobowa łódź zasilana jest wyłącznie energią słoneczną. Liczy 6 metrów długości oraz 1,7 m szerokości, a jej zanurzenie dochodzi do 1,2 m. Ważąca 75 kg konstrukcja składa się z bardzo lekkiego, bo 35 kilogramowego kadłuba z kompozytu węglowego oraz paneli słonecznych, akumulatora oraz elektroniki odpowiadającej za sterowanie. Łódź wyposażona jest w sześć paneli słonecznych o łącznej mocy 1000 W. Dzięki hydroskrzydłom, częściowo kontrolowanym przez urządzenia pokładowe, łódź będzie osiągać prędkość około 16 węzłów (8 m/s).

Warto dodać, że zaprezentowana łódź w lipcu wystartuje na prestiżowych, międzynarodowych zawodach łodzi solarnych organizowanych w Monako. Wydarze­nie to zostało stwor­zone z myślą o roz­woju odnaw­ial­nych źródeł energii oraz pro­mowa­niu innowa­cyjnych dzi­ałań. W wyś­cigu biorą udział drużyny z całego świata, a łodzie wys­taw­iane są w 3 kat­e­go­ri­ach – V20, Open Class oraz A Class, w której udział weźmie zespół AGH Solar Boat. Łódź studentów z AGH będzie jedyną łodzią z Polski na tegorocznych zawodach w Monako.

Przez ostatnie dwa lata nad łodzią pracowało blisko 50 osób z 7 wydziałów. Prace koordynowane były przez Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia oraz Aka­demick­i Klub Żeglarski AGH.

Uroczystego odsłonięcia łodzi dokonali Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka oraz Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik. Zgodnie z żeglarską tradycją, podczas uroczystości prof. A. Siwik, jako matka chrzestna łodzi, nadała jej imię „Baśka”. Po raz pierwszy za sterami łodzi usiadł jej główny konstruktor inż. Bartosz Przepiórski.

Partnerem projektu jest firma Ericsson, której eksperci wsparli studentów w zakresie programowania łodzi. W prace zaangażowany był też włoski architekt, Alessandro Vismara, który wspierał zespół w zakresie projektowania łodzi.

Relacja fotograficzna – Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH