24.11.2017

„Legia Akademicka” – szkolenie wojskowe dla studentów


Informujemy o rozpoczęciu pilotażowego projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej p.n. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Program ma zadanie umożliwić wszystkim zainteresowanym studentom odbycie szkoleń wojskowych w trakcie studiów. Zrealizowane szkolenia pozwolą uzyskać status żołnierza rezerwy, a w przyszłości istotne skrócenie okresu ubiegania się o status żołnierza zawodowego.

Podstawowe założenia projektu 

 • Szkolenie odbywać się będzie w 3 modułach:
  podstawowym – w wymiarze 30 godzin,
  - podoficerskim – w wymiarze 30 godzin,
  - oficerskim.
 • Każdy moduł kończy się egzaminem.
 • Po zakończeniu każdego modułu student/-ka zostanie skierowany na 22-24 dniowe szkolenie wakacyjne w jednostkach szkolnictwa wojskowego, które kończy się przysięgą wojskową.
 • W roku akademickim 2017/2018 przeprowadzony zostanie szkolenie wyłącznie w module „Podstawowym”.
 • Pozostałe moduły będą realizowane w następnym roku akademickim. 
 • W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, posiadający polskie obywatelstwo, dla których nie orzeczono kategorii E.
 • Uczestnik projektu będzie mógł wycofać się na każdym etapie jego realizacji.

Organizacja zajęć modułu podstawowego w AGH w roku akademickim 2017/2018

 • Zajęcia odbywać się będą w okresie od grudnia 2017 roku do marca 2018 roku w 4 blokach realizowanych w formule piątek – sobota (blok 7,5 godzin);
 • Przez godzinę zajęć należy rozumieć godzinę lekcyjną – 45 minut;
 • Dokładne terminy bloków ustalone zostaną z uczestnikami szkolenia „Legia Akademicka” i dostosowane do kalendarza roku akademickiego (sesja zimowa, przerwa międzysemestralna);
 • Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w poszczególnych zagadnieniach tematycznych, będących pracownikami uczelni lub oficerami Wojska Polskiego;
 • Szkolenie będzie prowadzone według programu zatwierdzonego przez MON;
 • 17 listopada 2017 roku o godz. 13:00, w pawilonie B-8, Aula-parter zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne zainteresowanych udziałem w projekcie „Legia Akademicka” z Kanclerzem AGH odpowiedzialnym za organizację projektu LA w AGH, z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. 

Zasady rekrutacji