21.06.2017

Laureaci olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” odebrali dyplomy


fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

21 czerwca w Auli AGH odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów X olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Organizowana od dziesięciu lat ogólnopolska olimpiada ma na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Olimpiada organizowana jest w czterech dziedzinach: matematyce, fizyce, chemii oraz geografii z elementami geologii. Laureatami konkursu „O Diamentowy Indeks AGH” zostają uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali minimum 70% możliwych do zdobycia punktów w ramach zawodów centralnych. Laureaci Olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniami Prorektora ds. Kształcenia AGH prof. Wojciecha Łużnego oraz dyrektora zarządzającego Motorola Solutions, Jacka Drabika – absolwenta AGH.

– Dzięki udziałowi w olimpiadzie coraz więcej młodzieży ma okazję i motywację do gruntownego poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z przedmiotów podstawowych. Poza tym olimpiada „O Diamentowy Indeks” to bardzo skuteczna akcja promocyjna, dzięki której coraz więcej młodzieży otrzymuje możliwość bliskiego kontaktu z ofertą dydaktyczną AGH, a nasza uczelnia może przyjąć na studia fantastycznych młodych ludzi, dobrze przygotowanych do ich podjęcia i stanowiących naszą dumę – podkreśla Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. Wojciech Łużny.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 2500 licealistów. W gronie blisko 430 laureatów, najliczniejszą grupę stanowili maturzyści z Krakowa (77 osób), Lublina (40 osób) i Zamościa (20 osób). Aż 26 laureatów otrzymało w konkursie maksymalną liczbę punktów. Dodatkowo tego dnia odbyło się wręczenie dyplomów zwycięzcom konkursu „Zobaczyć matematykę”, którego głównym partnerem jest firma Ericsson. Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych np. przeglądarek internetowych. Uczestnicy konkursu przygotowywali samodzielnie stronę w języku HTML bądź PHP z użyciem grafik i animacji, wykorzystując wyłącznie powszechnie dostępne oprogramowanie niekomercyjne.

Laureaci Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (plik pdf)

Zwycięzcy konkursu „Zobaczyć matematykę”