10.12.2021

Konkurs na najlepiej publikującego naukowca AGH (edycja 2021)


Do 10 grudnia 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najlepiej publikującego naukowca AGH.

Zgłoszenia (wg Załącznika nr 1) należy składać w wersji papierowej w Centrum Obsługi Nauki (bud. D-16, pok. 1.18.5). W zgłoszeniu należy ująć wyłącznie publikacje za 200 punktów wg wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. z późn. zm.

Na laureatów czekają nagrody finansowe:

  • I nagroda – 40 000 zł
  • II nagroda – 20 000 zł
  • III nagroda – 10 000 zł


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 grudnia 2021 r.