07.12.2017

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego


Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza do udziału w 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r.

Studenckie koła naukowe działają w AGH od 90 lat (pierwsze z nich zostało zarejestrowane w 1927 r.), rozwijając wiedzę i umiejętności swoich członków. Działalność kół realizowana jest poprzez aktywność naukowo-badawczą oraz szkoleniowo-dydaktyczną. Działający w ponad stu kołach studenci AGH poprzez popularyzację nauki i wiedzy promują uczelnię oraz macierzyste wydziały.

Podczas 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH – najważniejszego wydarzenia statutowego pionu – członkowie kół zreferują wyniki swoich prac naukowych.

Program konferencji

7 grudnia 2017 r.

 • 8.30 – Uroczysta Inauguracja (bud. A-0, Aula AGH)
 • 9.30 – Obrady w sekcjach:
  1. Górnictwo
  2. Geologia
  3. Geofizyka
  4. Geoturystyka
  5. Geodezja
  6. Budownictwo
  7. Geomatyka i Geoinformatyka
  8. Inżynieria i Ochrona Środowiska
  9. Gospodarka Odpadami
  10. Inżynieria Mineralna
  11. Wiertnictwo, Nafta i Gaz
  12. Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja
  13. Mechanizacja i Energetyka
  14. Polityka Energetyczna i Alternatywne Źródła Energii
  15. Akustyka Techniczna
  16. Inżynieria Akustyczna
  17. Inżynieria Jakości i Produkcji
  18. Zarządzanie i Marketing
  19. Rachunkowość i Finanse
  20. Humanistyczna 
 • 17.00 – uroczyste rozdanie dyplomów i zakończenie konferencji (bud. A-0, Aula AGH)

Szczegółowe informacje na stronie kół