05.12.2018

Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju


W dniach 5-8 grudnia 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się spotkanie Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju.

Tematem przewodnim wydarzenia jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym „Ustawa 2.0” oraz wynikające z jej wprowadzenia zmiany.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Prorektorzy ds. Nauki  i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych.