31.07.2015

I miejsce AGH wśród polskich uczelni technicznych w rankingu „Webometrics”

W najnowszej edycji rankingu „Webometrics Ranking of World Universities 2015”, który obejmuje 12 000 szkół wyższych z całego świata, Akademia Górniczo-Hutnicza ponownie zajęła I miejsce wśród polskich uczelni technicznych.


Warto również podkreślić, iż AGH uplasowała się na III miejscu w zestawieniu obejmującym polskie szkoły wyższe.

Miejsce w rankingu

Uczelnia

285

Uniwersytet Jagielloński

309

Uniwersytet Warszawski

388

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

461

Politechnika Warszawska

499

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

581

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

685

Uniwersytet Śląski w Katowicach

848

Politechnika Śląska w Gliwicach

1169

Politechnika Krakowska

1178

Uniwersytet Gdański

 

Przygotowaniem „Webometrics Ranking of World Universities” zajmuje się Najwyższa Rada Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas). Ten największy akademicki ranking szkół wyższych, w którym ocenie podlega przede wszystkim komunikacja uczelni za pośrednictwem Internetu, aktualizowany jest co sześć miesięcy. Zestawienie zatem różni się nieco od standardowych rankingów oceniających poziom naukowy poszczególnych jednostek.

 

Wskaźniki sieciowe zastosowane w rankingu są oparte i skorelowane z tradycyjnymi wskaźnikami scjentometrycznymi i bibliometrycznymi. Ranking dokonuje pomiaru objętości, widoczności i wpływu stron internetowych uniwersytetów, ze szczególnym naciskiem na dorobek naukowy pracowników (odniesienia do publikacji, wystąpienia na konferencjach, monografie, prace, raporty). W zestawieniu uwzględniane są również inne materiały takie jak: materiały z zajęć, seminariów i warsztatów, biblioteki cyfrowe, bazy danych, multimedia, strony osobiste. „Webometrics” bierze również pod uwagę ogólne informacje na temat instytucji, jej działów czy grup badawczych.

 

Szczegółowe informacje