15.11.2019

„Grant Rektorski” 2020 – konkurs dla studentów i kół naukowych


Prorektor ds. Studenckich ogłasza XII konkurs pod nazwą „Grant Rektorski" na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH.

Konkurs jest organizowany corocznie, a najlepsze projekty otrzymają znaczące dofinansowanie.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2019 r.