27.04.2018

Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej


Zapraszamy na spotkanie plenarne z przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), które odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00-13.30 w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud. B-8, sala 0.10).

Spotkanie władz uczelni krakowskich odbędzie się 27 kwietnia br. w godz. 09.00-09.45 w sali konferencyjnej Rektoratu (bud. A-0, sala 106).

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 20 kwietnia br.

Program wydarzenia