22.02.2016

„Diamenty AGH” – laureaci XVII edycji konkursu


Zakończyła się XVII edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i Akademię Górniczo-Hutniczą pod patronatem Rektora AGH.

 

Jury konkursu „Diamenty AGH” na posiedzeniu 1 lutego 2016 roku wybrało najlepsze prace w dwóch kategoriach – kategorii prac teoretycznych i kategorii prac aplikacyjnych.

W kategorii prac teoretycznych:

 • I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
  Autorzy: mgr inż. Bartłomiej Szczepanik, mgr inż. Andrzej Dębski (WIEiT)
  Tytuł pracy: „Scalable architecture of cloud application based on CQRS and Event Soucing”
  Promotor: dr Maciej Malawski (WIEiT)

 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Piotr Janus (WFiIS)
  Tytuł pracy: „Measurement of long range correlations in lead-lead collisions with the ATLAS detector”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień (WFiIS)

 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Adam Fheed (WGGiOŚ)
  Tytuł pracy: „Diagenesis and petrophysical parameters of the zechstein limestone carbonates from the Wielichowo Region, the Polish Lowlands”
  Promotor: dr hab. inż. Anna Świerczewska, prof. AGH (WGGiOŚ)

 

W kategorii prac aplikacyjnych:

 • I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”
  Autor: mgr inż. Agnieszka Patulska (WFiIS)
  Tytuł pracy: „Mechanizmy neuroprotekcyjnego działania diety ketogenicznej w pilokarpinowym modelu drgawek. Zmiany pierwiastkowe formacji hipokampa analizowane przy użyciu rentgenowskiej mikroskopii fluorescencyjnej”
  Promotorzy: dr hab. inż. Joanna Chwiej (WFiIS)

 • II miejsce
  Autor: mgr inż. Marcin Łoś (WIEiT)
  Tytuł pracy: „ Szybki solwer L2 - projekcji izogeometrycznych do symulacji przepływu w ośrodku niejednorodnym”
  Promotor: dr hab. Maciej Paszyński (WIEiT)

 • III miejsce
  Autor: mgr inż. Jakub Bryła (WIMiR)
  Tytuł pracy: „Projekt i budowa członu wykonawczego wyświetlacza alfabetu Braille'a z wykorzystaniem materiałów z pamięcią kształtu”
  Promotor: dr inż. Adam Martowicz (WIMiR)Uroczyste ogłoszenie wyników XVII edycji konkursu, wręczenie medali i dyplomów oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac, odbędzie się 13 maja 2016 r. (piątek) o godz. 11.00 w gmachu Biblioteki Głównej AGH. Wręczenie dwóch głównych nagród konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego. Laureaci otrzymują wówczas oprócz nagród także specjalne statuetki  konkursu – „Diamenty AGH”.

 

Poniżej prezentujemy sylwetki laureatów nagród głównych w obu kategoriach w XVII edycji konkursu  „Diamenty AGH”.

 

Agnieszka Patulska urodziła się 28 maja 1991 roku w Tarnowie. Młodzieńcze lata spędziła nad autentyczną pasją do przedmiotów ścisłych, głównie matematyki. Szkoła średnia była potwierdzeniem jej zainteresowań – III LO w Tarnowie, kierunek matematyczno-fizyczny. Obszar fizyki i medycyny zainteresował ją na tyle, że nie pozostało nic innego, jak studia w tejże dziedzinie. Ukończyła I i II stopień studiów na kierunku fizyka medyczna – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Obecnie studiuje na III stopniu w kierunku fizyki. Alma Mater niezmienna.

Dozymetria i elektronika w medycynie stała się jej działką w nauce. Na studiach wykazała się niezwykłym zaangażowaniem i wnikliwością tematu. Opublikowała dwa artykuły, trzeci w przygotowaniu. Praca magisterska dotyczyła zmian zawartości pierwiastków w formacji hipokampa na skutek stosowania diety wysokotłuszczowej i niskowęglowodanowej (diety ketogenicznej). Agnieszka prezentowała wyniki swojej pracy na ANKA Users` Meeting w Karlsruhe w Niemczech.

Nauka to nie wszystko. Trenuje łucznictwo sportowe, biegi krótko i średniodystansowe. Liczy kalorie w każdym posiłku. Pochłania książki, znalazła swoją drugą połówkę, cieszy się życiem.

 

Bartłomiej Szczepanik urodził się 22 czerwca 1991 roku w Gorlicach. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, klasy o profilu anglistyczno-matematyczno-informatycznym. W 2010 roku rozpoczął studia I stopnia na Akademii Górniczo-Hutniczej, na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, na kierunku Informatyka (obecnie kierunek jest częścią wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji). W 2011 roku został stypendystą Fundacji ABB Jürgena Dormanna. Dwukrotnie odbył staż w firmie Google, w 2013 roku w jej głównej siedzibie w Dolinie Krzemowej, a rok później w Zurychu. W 2014 roku uzyskał tytuł inżyniera Informatyki. Praca dotycząca symulacji obliczeń w chmurze była początkiem owocnej współpracy z dr. Maciejem Malawskim i zaowocowała dużym zainteresowaniem tematem budowy systemów rozproszonych. Zaraz po tym rozpoczął studia II stopnia na tym samym kierunku i przyjął od promotora ofertę uczestnictwa w europejskim projekcie PaaSage i napisania pracy dyplomowej wspólnie z Andrzejem Dębskim. We współpracy z inżynierami niemieckiej firmy Lufthansa Systems stworzony został tzw. „industrial use-case” na potrzeby rozwoju projektu PaaSage, w którym użyto i przetestowano empirycznie wydajność nowego podejścia tworzenia architektury systemów rozproszonych. Praca magisterska została wyróżniona nagrodą trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W 2015 uzyskał tytuł magistra, szczęśliwie się ożenił i rozpoczął pracę w firmie Akamai Technologies w Krakowie jako inżynier oprogramowania. Przez cały okres studiów aktywnie uczestniczył w Kole Naukowym BIT. Jest twórcą i byłym liderem jego dwóch sekcji tematycznych: Idea Factory oraz BIT Algo. Zajmował się sprawami organizacyjnymi, nawiązywał współpracę z firmami, prowadził kilka projektów oraz przygotował dziesiątki wykładów, warsztatów i zajęć dla studentów. Bardzo głęboko wierzy w to, że najefektywniejsza nauka to nauka oraz że ucząc innych, uczymy się sami. Swój wolny czas poświęca na taniec towarzyski, grę na gitarze i chodzenie po górach.

 

Andrzej Dębski urodził się 4 czerwca 1991 roku w Kielcach. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie do klasy o profilu matematyczno-informatycznym. Rozpoczął studia I stopnia na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na kierunku informatyka w roku 2010. W 2012 roku rozpoczął pracę w krakowskim oddziale firmy IBM. W 2013 roku przeniósł się do firmy Sii Polska poprzez którą pracował w polskim oddziale Sabre. W 2014 roku obronił pracę inżynierską współtworzoną razem z Wojciechem Grajewskim na temat systemu lokalizacji robota mobilnego opartego o sztuczne znaczniki. Następnie rozpoczął studnia II stopnia na tym samym kierunku podczas których razem z Bartłomiejem Szczepanikiem pracował nad pracą dyplomową dla europejskiego projektu PaaSaage. Wynikiem pracy było stworzenie tzw. "industrial use-case" w celu wykorzystania go podczas rozwoju projektu PaaSaage. W pracy użyto i przetestowano empirycznie wydajność nowego podejścia tworzenia architektury systemów rozproszonych. Praca powstawała we współpracy z inżynierami niemieckiej firmy Lufthansa Systems. Praca magisterska została wyróżniona nagrodą trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W 2015 roku współpracował z Katedrą Informatyki na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji przy tworzeniu oprogramowania. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra i rozpoczął pracę w polskiej firmie AVSystem. W wolnych chwilach amatorsko uprawia bieganie oraz turystykę górską.


Lista autorów wyróżnionych prac w poprzednich edycjach konkursu dostępna jest na stronie konkursu „Diamenty AGH”, gdzie można znaleźć także historię konkursu, regulamin, autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.