28.03.2018

Czasopisma naukowe wydziałów AGH dostępne w ważnych bazach indeksujących


Miło nam poinformować, że czasopisma naukowe „Opuscula Mathematica” (wydawane przez Wydział Matematyki Stosowanej) oraz „Computer Science” (wydawane przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) pomyślnie przeszły ocenę ekspercką i zostały przyjęte do bazy Scopus oraz do indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI) wchodzącego w skład Web of Science Core Collection (WoSCC).

Publikacje rejestrowane w bazach Web of Science są poddawane rygorystycznemu procesowi selekcji i muszą spełniać określone kryteria. Jedynie około 10-12% czasopism zgłaszanych do WoSCC uzyskuje pozytywną ocenę ekspertów. Po akceptacji, wszystkie na bieżąco ukazujące się zeszyty czasopisma są w całości wprowadzane do bazy.

Czasopismo, które jest rejestrowane w ESCI musi przede wszystkim publikować treści ważne dla publiczności naukowej, a ponadto spełniać następujące standardy wydawnicze:

 • być recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny,
 • stosować etyczne praktyki wydawnicze,
 • spełniać wymagania techniczne (wersja elektroniczna  XML/PDF),
 • podawać informacje bibliograficzne (metadane) w języku angielskim (tytuły artykułów, afiliacje, streszczenia i słowa kluczowe; nazwiska autorów i dane adresowe oraz cytowane pozycje bibliografii bez znaków diakrytycznych, zapisane alfabetem łacińskim).
   

Indeksowanie czasopisma w ESCI korzystnie wpływa na widoczność publikowanych w nim tekstów i dzięki temu zwiększa prawdopodobieństwo ich cytowań. Wydawca bazy, firma Clarivate Analytics, poddaje czasopisma indeksowane w ESCI okresowej ocenie. Tytuły, które spełniają dodatkowe kryteria mogą ubiegać się o włączenie do głównych indeksów Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts &Humanities Citation Index, a w przypadku dużej liczby cytowań, po wejściu do jednego z głównych indeksów – o rejestrację tytułu w bazie Journal Citation Reports i wyliczenie wskaźnika Impact Factor. Dla autorów ważne jest, że ich publikacje są rejestrowane w Web of Science Core Collection, co może mieć znaczenie przy awansach naukowych, czy też ocenie dorobku naukowego przy ubieganiu się o granty. Lepsza widoczność publikacji oznacza dla autorów potencjalnie wyższą cytowalność oraz wyższy Indeks Hirscha.

Web of Science to kolekcja baz bibliograficzno-bibliometrycznych opracowywanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters), obejmująca indeksy cytowań rejestrujące artykuły z ponad 20 tys. czasopism, materiały konferencyjne oraz książki (łącznie ponad 69 milionów rekordów).

Polskie instytucje naukowe mają dostęp do Web of Science w ramach krajowej licencji akademickiej. Platforma Web of Science obejmuje różne bazy danych, w tym kolekcję Web of Science Core Collection zawierającą:

indeksy cytowań:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)  od 1945,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)  od 1956,
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)  od 1975,
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)  od 1990,
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)  od 1990,
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S)  od 2005,
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)  od 2005,
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)  od 2015; 


indeksy chemiczne:

 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)  od 2010,
 • Index Chemicus (IC)  od 2010.


Wyżej wymienione zasoby służą do wyszukiwania informacji na temat cytowań, generowania różnego rodzaju wskaźników bibliometrycznych oraz do wyszukiwania literatury na dany temat.

Ponadto na platformie Web of Science użytkownicy z polskich instytucji akademickich mają dostęp do baz: Journal Citation Reports (JCR) od 1997 r. oraz   Essential Science Indicators

Scopus to baza bibliograficzno-bibliometryczna tworzona przez wydawnictwo Elsevier i dostępna w ramach licencji krajowej. Scopus rejestruje artykuły z ponad 22 tys. recenzowanych czasopism naukowych, publikacje handlowe, materiały konferencyjne, książki i patenty (łącznie ponad 66 mln rekordów). Baza podaje informacje o cytowaniach prac poszczególnych autorów (od 1970 r.) oraz indeks h (Hirscha). Baza jest aktualizowana codziennie.

Podobnie jak w Web of Science, przed rejestracją w bazie Scopus czasopisma są poddawane procesowi selekcji i muszą spełniać określone kryteria, m.in.:

 • muszą być recenzowane,
 • abstrakty artykułów oraz strona www czasopisma muszą być w języku angielskim,
 • regularność publikacji,
 • bibliografia w alfabecie łacińskim,
 • oświadczenie o stosowaniu etycznych zasad wydawniczych.