21.04.2017

Nagrody dla kierunku Ekologiczne Źródła Energii


Kierunek Ekologiczne Źródła Energii prowadzony na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska uzyskał certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością” oraz „Laur Innowacji”.

Wyróżnienia zostały przyznane w drugiej edycji ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikatowych rozwiązań w zakresie bazy materiałowej i technologii wspierających proces dydaktyczny.