06.09.2021

Akademia Dostępności – szkolenia dla pracowników AGH (październik – grudzień)


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zaprasza pracowników Akademii do udziału w szkoleniach podnoszących wiedzę i świadomość na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Informacje i umiejętności nabyte w trakcie szkoleń przygotują do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zwiększając tym samym komfort pracy.

Jednodniowe spotkania (6 godzin dydaktycznych) odbywać się będą w formie online w różnych terminach, w okresie od października do grudnia 2021 r.

Terminy szkoleń

  • 6 października (zapisy do 28 września)
  • 13 października (zapisy do 5 października)
  • 22 października (zapisy do 14 października)
  • 27 października (zapisy do 19 października)

  • 19 listopada (zapisy do 11 listopada)
  • 24 listopada (zapisy do 16 listopada)

  • 2 grudnia (zapisy do 24 listopada)
  • 9 grudnia (zapisy do 1 grudnia)


Zapisy na szkolenia

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”.