10.01.2017

AGH wśród ekspertów Mesko


fot. Mesko

9 stycznia w siedzibie Mesko w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej. Do sześcioosobowej Rady Ekspertów ds. Innowacyjności Projektów współpracującej z Centrum został powołany Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. Podczas uroczystości nominację w imieniu Rektora AGH odebrał Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Mirosław Karbowniczek.

 

Głównym zadaniem nowo powstałego Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej jest realizowanie projektów związanych z obecnymi programami modernizacyjnymi polskich sił zbrojnych. Spośród planowanych zadań można wymienić m.in: współtworzenie planów rozwoju amunicji i rakiet, prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, unowocześnienie zaplecza badawczego, rozwijanie współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym, pozyskiwanie kadry inżynierskiej, jak również skuteczne zdobywanie funduszy na realizowane przedsięwzięcia.

 

Przy Centrum utworzono Komitet Ekspertów, do którego powołano naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Na czele tego gremium stanął prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

 

Mesko jest największym w Polsce producentem amunicji i rakiet przeciwpancernych oraz przeciwlotniczych. Oficjalna współpraca z AGH została zainaugurowana w 2015 r.