12.06.2018

AGH w czołówce ministerialnego rankingu najlepiej zarabiających absolwentów


Absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej stanowią ścisłą czołówkę wśród najlepiej zarabiających osób w województwie małopolskim. Takie wnioski przynosi raport Ekonomiczne Losy Absolwentów, który już po raz trzeci przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W zestawieniu przeanalizowano sytuację finansową absolwentów polskich uczelni.  

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) gromadzi dane o ekonomicznych losach ponad 1,1 mln absolwentów polskich szkół wyższych oraz generuje raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Na portalu można sprawdzić m.in. ile średnio zarabiają absolwenci wybranego kierunku, jak długo poszukiwali pracy, jakie jest ryzyko bezrobocia, bądź jak wygląda wynagrodzenie w odniesieniu do miejsca zamieszkania. Użytkownik może też porównać zarobki absolwentów różnych kierunków studiów.

Jak wynika z zestawienia najwyższe zarobki w skali ogólnopolskiej otrzymali absolwenci kierunków: 

  • I miejsceInformatyka z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji – w kategorii studiów stacjonarnych II stopnia – 7927, 19 zł;
  • II miejsce – Górnictwo i Geologia z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii – w kategorii studiów niestacjonarnych II stopnia – 7291,77 zł.


Zarobki ponad 5000 zł otrzymali absolwenci kierunków: 

  • Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji),
  • Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
  • Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej),
  • Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
  • Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
  • Inżynieria Procesów Odlewniczych (Wydział Odlewnictwa),
  • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu),
  • Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii).


Ponadto w ścisłej czołówce zestawienia dotyczącego województwa małopolskiego dominują absolwenci AGH.

Według raportu ELA absolwent AGH zarabia średnio 3646 zł, czyli o ponad 650 zł więcej od ogólnopolskiej średniej zarobków absolwentów studiów wyższych.

***

Na początku czerwca Centrum Karier AGH już po raz dziesiąty opublikowało raport „Losy zawodowe absolwentów AGH”. Przebadano blisko 3 tysiące absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Co ważne, badania przeprowadzane są do sześciu miesięcy od ukończenia studiów.

Jak co roku wyniki raportu pokazują, że świeżo upieczeni absolwenci AGH świetnie radzą sobie na rynku pracy. 

Niemal 68% z nich było już zatrudnionych przed ukończeniem studiów.

Zdecydowana większość, bo aż 89% ankietowanych absolwentów AGH pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą.

Spośród pracujących ankietowanych, prawie 56% otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia.

Co równie ważne, absolwenci AGH znajdują pracę w swoim zawodzie. Jak pokazują badania, 79% absolwentów pracuje zgodnie lub częściowo zgodnie ze swoim wykształceniem.

Osoby, które ukończyły studia w AGH osiągają też satysfakcjonujące wynagrodzenie. Aż 16,6% zarabiało powyżej 5500 zł brutto.

Statystyki te znajdują więc potwierdzenie w wynikach raportu ELA przygotowanego przez resort nauki i szkolnictwa wyższego.

Prowadzone przez Centrum Karier AGH badanie należy do najdokładniejszych tego typu zestawień wśród polskich uczelni i często stawiane jest jako wzór do naśladowania dla innych szkół wyższych. Zarówno udoskonalana metodologia, jak i liczba uzyskiwanych odpowiedzi (w obecnej edycji responsywność badania wyniosła aż 97%), pozwala na przedstawienie pełnego obrazu losu absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej.

***

Sukcesy zawodowe absolwentów AGH potwierdza również druga edycja „Rankingu Szkół Wyższych 2018 mierzonego majątkiem najbogatszych Polaków” przygotowana przez firmę Kuwik Ciesielski Family Office. Według analizy, Akademia Górniczo-Hutnicza wykształciła najwięcej milionerów ze wszystkich polskich uczelni. Z AGH wywodzi się aż dziewięciu absolwentów z majątkiem przekraczającym 100 mln Euro. Druga część rankingu została przygotowana w oparciu o wartość zgromadzonego majątku najbogatszych absolwentów danych uczelni. W tym zestawieniu AGH zajęła drugie miejsce, zaraz po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a przed trzecią Politechniką Świętokrzyską.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych raportów można znaleźć na stronach: