10.06.2019

AGH otrzyma 5,7 mln zł dotacji ze środków europejskich na termomodernizację budynków


fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udostępni ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko łącznie niemal 5,7 mln zł na kompleksową termomodernizację dwóch budynków AGH (D-13 i D-11). 5 czerwca 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej zostały podpisane dwie umowy dotyczące wparcia finansowego działań na rzecz poprawy sprawności energetycznej uczelnianych gmachów.

Ze strony AGH umowy podpisał Kanclerz AGH Henryk Zioło. NFOŚiGW reprezentował wiceprezes zarządu Artur Michalski.

Porozumienie przewiduje, że w obu budynkach AGH zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany przy gruncie, a także podłogi. Przewidziano również wymianę okien, grzejników i zaworów termostatycznych. W budynku D-13 nastąpi wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja węzła cieplnego. Budynek D-11 uzyska nowe drzwi zewnętrzne i wiatrołap z oszkleniem. Zostanie także zamontowana regulacja hydrauliczna instalacji c.o. oraz nowe oświetlenie LED. Dodatkowo obiekt będzie zabezpieczony przed gnieżdżeniem się ptaków.

Wśród efektów środowiskowych, które zostaną uzyskane po ukończeniu obu remontów, należy wymienić zwłaszcza zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. W przypadku obiektu D-13 redukcja wyniesie 519 670 kWh rocznie, a w D-11 – 542 560 kWh. Ponadto termorenowacja budynku D-13 przyniesie zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 2 414,00 GJ/rok, natomiast w D- 11 uda się w ciągu roku zaoszczędzić 94,14 MWh energii elektrycznej.

Co więcej, realizacja obu przedsięwzięć w AGH przyniesie znaczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Według szacunków, poprawa sprawności energetycznej budynku D-13 spowoduje redukcję na poziomie 160,61 ton równoważnika CO2/rok, a w przypadku D-11 ograniczenie emisji wyniesie 167,74 ton równoważnika CO2/rok. Termomodernizacja budynku D-13 potrwa do końca 2022 r., a w D-11 zakończy się we wrześniu 2021 r.

Dofinansowanie termomodernizacji obu budynków AGH umożliwia I oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a ściślej – działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Energii.