08.09.2020

AGH i brytyjska firma PGI zacieśniają współpracę w zakresie szkoleń z cyberbezpieczeństwa


AGH oraz brytyjska firma specjalizująca się w tematyce cyberbezpieczeństwa – PGI (Protection Group International Ltd.) – rozwijają współpracę. Certyfikowane szkolenia PGI będą dostępne dla polskich odbiorców dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych laboratoriów i zaplecza do szkoleń technicznych, jakimi dysponuje AGH.

Współpraca przyczyni się do rozszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce, a także pomoże zmniejszyć dotykający całą Europę problem związany z brakiem specjalistów z tego obszaru.

Szkolenia, które przygotują uczestników do pełnienia kluczowych ról w obszarze cyberbezpieczeństwa na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i specjalistycznym, obejmują następujące obszary:

  • standardy bezpieczeństwa informacyjnego (włączając ISO27001 oraz RODO),
  • informatykę śledczą oraz zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa,
  • rozpoznanie zagrożeń cyberprzestrzeni i OSINT,
  • analitykę związaną z Security Operations Centre,
  • bezpieczeństwo systemów sterowania przemysłowego,
  • testy penetracyjne.


AGH i PGI współpracują ze sobą od października 2017 r., kiedy zawarte zostało porozumienie dotyczące wspólnego dostarczania szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju Cyber Akademii. Od tego czasu pracowano nad metodami szkoleń i certyfikowania polskich trenerów oraz polską wersją wybranych szkoleń.

Jednym z priorytetowych działań AGH jest podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez szkolenie specjalistów i dostarczanie usług pozwalających walczyć z cyberzagrożeniami. Współpraca z PGI, obok uruchomienia Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH oraz otwarcia studiów inżynierskich na kierunku cyberbezpieczeństwo, jest kolejnym krokiem, który podejmujemy, aby stać się wiodącą organizacją przyczyniającą się do wzmacniania cyberbezpieczeństwa – powiedział prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.