18.09.2015

AGH deklaruje przyjęcie dwudziestu uchodźców – studentów

Akademia Górniczo-Hutnicza zadeklarowała przyjęcie dwudziestu uchodźców – studentów z rejonów ogarniętych działaniami wojennymi.


O gotowości przyjęcia uchodźców Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka poinformował w piśmie wystosowanym 11 września br. do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

 

Czytamy w nim m.in.: „Środowiska akademickie zawsze cechowała otwartość i wielokulturowość, będąca jednym z fundamentów twórczego myślenia. W murach uniwersytetów znajdowali często schronienie ludzie wybitni, ale nie mogący realizować swoich ambicji we własnym domu. Stojąc w obliczu, jak się wydaje, najpoważniejszego kryzysu imigracyjnego w historii Europy, chciałbym zadeklarować współpracę i pomoc młodym ludziom, którzy – nie z własnej winy – muszą uciekać ze swoich krajów. […] Mając na uwadze powyższe przesłanki, podjąłem decyzję, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest w stanie przyjąć dwudziestu uchodźców-studentów i zapewnić im kształcenie w pełnym cyklu (pięć lat), a także zagwarantować im zamieszkanie i utrzymanie w tym czasie. Środki, które chcę wygospodarować na ten cel, pochodzić będą ze środków własnych uczelni, a więc funduszy przez nas zarobionych”.

 

Szczegóły związane z deklarację Rektora AGH zostaną przedstawione 18 września na konferencji prasowej, która odbędzie się w Warszawie. Wezmą w niej udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys.