12.06.2019

AGH coraz wyżej w Rankingu Perspektyw


W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym uczelni oraz drugie miejsce w kategorii uczelni technicznych. Tym samym Akademia zanotowała wzrost w porównaniu z zestawieniem zeszłorocznym.

W głównym Rankingu Uczelni Akademickich w pierwszej szóstce znajdują się w tym roku aż trzy najlepsze polskie uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska na 3 miejscu (80,1%), AGH na 4 miejscu (78,4%) oraz Politechnika Wrocławska na 6 miejscu (73,2%).

W tym roku w kategorii „Potencjał naukowy” AGH uplasowała się po raz kolejny na I miejscu wśród uczelni technicznych, a w kategorii „Efektywność naukowa” na I miejscu wśród uczelni technicznych i na IV w ogólnej klasyfikacji. W kategorii „Absolwent na Rynku Pracy” AGH uplasowała się na IV miejscu w Polsce i na I w kategorii uczelni technicznych. Wśród pracodawców absolwenci AGH są pierwszym wyborem wśród uczelni technicznych.

W tegorocznym zestawieniu oceniono ponadto 68 kierunków studiów, w tym aż 21 kierunków technicznych. AGH znalazła się na czołowych pozycjach w następujących kategoriach:

 • Automatyka i Robotyka: II i III miejsce (odpowiednio Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),

 • Budownictwo: II miejsce (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii),

 • Elektronika i Telekomunikacja: II miejsce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji),

 • Elektrotechnika: I miejsce (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),

 • Energetyka: II miejsce (Wydział Energetyki i Paliw),

 • Fizyka Techniczna: I miejsce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),

 • Geodezja i Kartografia: I miejsce (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska),

 • Górnictwo i Geologia: I, II i III miejsce (odpowiednio Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska),

 • Informatyka: I i III miejsce (odpowiednio Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),

 • Inżynieria Biomedyczna: I miejsce (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),

 • Inżynieria Materiałowa: II miejsce (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki),

 • Mechanika i Budowa Maszyn: I miejsce (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),

 • Mechatronika: I miejsce (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),

 • Technologia Chemiczna: II miejsce (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki),

 • Zarządzanie i Inżynieria produkcji: I miejsce (Wydział Zarządzania).


Ranking „Perspektyw”, powstający od 20 lat, uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe zestawienie