06.12.2018

59. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego


6 grudnia 2018 r. w ramach uczelnianych obchodów górniczego święta „Barbórki” odbędzie się 59. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego. W trakcie wydarzenia członkowie kół zreferują wyniki swoich prac naukowych.

Studenckie koła naukowe działają w AGH od ponad 90 lat (pierwsze z nich zostało zarejestrowane w 1927 r.), rozwijając wiedzę i umiejętności swoich członków. Działalność kół realizowana jest poprzez aktywność naukowo-badawczą oraz szkoleniowo-dydaktyczną. Studenci AGH, którzy działają w ponad stu kołach, popularyzując naukę i wiedzę promują uczelnię oraz macierzyste wydziały.

Konferencja ma charakter otwarty.

Program

  • 8.30 – uroczyste otwarcie konferencji (bud. A-0, Aula AGH)
  • 9.30 – obrady (wg odrębnego programu)
  • 17.00 – podsumowanie i wręczenie dyplomów (bud. A-0, aula AGH)