11.07.2013

Wyniki konkursów NCN

Trzy projekty z Akademii Górniczo-Hutniczej, których łączna wartość wynosi 1 697 078 zł, zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 grudnia 2012 roku.


Wśród 29 zwycięskich projektów badawczych w konkursie HARMONIA 4 finansowanie przyznano:

 • prof. dr hab. inż. Aleksandrze Czyrskiej-Filemonowicz z Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej
  Opracowanie, wytworzenie i charakterystyka mikro/nanostruktury i wybranych właściwości biomateriałów dla medycyny regeneracyjnej (OPTYMED) - 562 900 zł

Laureatami konkursu FUGA 2 (na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) zostali:

 • dr Marta Songin-Mokrzan z Wydziału Humanistycznego
  Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przestrzeń realizacji "neoliberalnego imaginarium" - 457 600 zł
 • dr inż. Ireneusz Szcześniak z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  Definiowana programowo integracja elastycznych sieci optycznych i kognitywnych sieci bezprzewodowych w kontekście usług pakietowych - 567 000 zł


Stypendium doktorskie w ramach programu ETIUDA 1 otrzymał:

 • mgr inż. Kun Zheng z Wydziału Energetyki i Paliw
  Nowe materiały electrodowe dla ogniw IT-SOFC zasilanych gazem syntezowym (Novel electrode materials for IT-SOFC fueled by syngas) - 109 578 zł