Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Celem studiów jest aktualizacja oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle naftowym i gazowniczym, m.in. w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, prawa gospodarczego, zarządzania finansami, oceny inwestycji, technik negocjacyjnych czy zastosowania informatyki w zarządzaniu.

 

Program studiów:

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem gazowniczym
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość zarządcza
 • Marketing
 • Systemy zarządzania jakością
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Przywództwo w organizacji i podejmowanie decyzji
 • Techniki negocjacyjne i umiejętności personalne
 • Inwestycje (ocena efektywności inwestycji)
 • Ekonometria
 • Gospodarka zasobami środowiska

 

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz zarządzania finansami. Nabiorą umiejętności w technikach negocjacyjnych, jak również w ocenie efektywności inwestycji. Posiądą też wiedzę z zastosowania informatyki w zarządzaniu.

 

Czas trwania:

 2 semestry (od X 2019 r. do VI 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 18 VI do 28 IX 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz ze zobowiązaniem się do pokrycia kosztów,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczone ksero dyplomu,
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00 i sobota). Jeden zjazd obejmuje 15 godz. (15 x 45 min.).