Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu udostępniania wód podziemnych, prawidłowej eksploatacji studni wierconych oraz uzdatniania wód i ich dystrybucji. Program kierowany jest do osób związanych zarówno z projektowaniem robót hydrogeologicznych, wierceniem studni ujęciowych i odwadniających jak i ich eksploatacją oraz uzdatnianiem i dystrybucją wód.

 

Program studiów:

·         Hydrogeologia

·         Udostępnianie wód podziemnych

·         Renowacja i rekonstrukcja studni wierconych

·         Projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych

·         Filtry i filtrowanie studni

·         Metody diagnostyczne w ocenie stanu technicznego studni głębinowych

·         Projektowanie i dokumentowanie prac hydrogeologicznych

·         Wybrane zagadnienia systemów wodociągowych

·         Technologia uzdatniania wody

·         Geoinżynieria

·         Ocena projektów inwestycyjnych

·         Prawo wodne, budowlane, geologiczne i górnicze

·         Modelowanie eksploatacji i migracji zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych

·         Energetyka wodna

·         Zajęcia terenowe 

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych „Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych” są przygotowani do: wykonywania projektów robót hydrogeologicznych, doboru metod wiercenia studni w różnych warunkach geologicznych, optymalizacji procesu eksploatacji wód podziemnych; stosowania chemicznych i mechanicznych metod uaktywniania studni, doboru odpowiednich technologii oczyszczania wody, projektowania systemów dystrybucji wód podziemnych, o oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

 

Czas trwania:

 2 semestry (od X 2019 r. do VI 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

Od 1  VII do 28 IX 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz ze zobowiązaniem się do pokrycia kosztów,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczone ksero dyplomu,
  • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4400 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00 i sobota). Jeden zjazd obejmuje 15 godz. (15 x 45 min.).