Informatyka i zarządzanie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Charakterystyka studiów:

 Obszar studiów podyplomowych Informatyka i zarządzanie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji koncentruje się na dwóch zasadniczych elementach zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji:

1. szczegółowe omówienie zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od 25 maja 2018 r;

2. zdobycie określonych  w Rozporządzeniu koniecznych kwalifikacji zawodowych ochrony informacji;

Problematyka bezpieczeństwa informacji i jej roli w społeczeństwie informacyjnym jest dla wszystkich użytkowników sieci  sprawą oczywistą. Głównym celem studiów jest określenie jakimi metodami, przy użyciu jakich narzędzi i technik osiągnąć, po ocenie ryzyka i zagrożeń, zadawalające rezultaty skutecznej ochrony informacji w świetle standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poprzez poznawanie literatury specjalistycznej
i analizy oraz oceny bieżących przypadków,  zapoznani zostaną z praktycznymi zasadami  zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Celem studiów jest także wypełnienie luki w potrzebach rynku pracy* i przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań na stanowiskach Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w działaniach instytucji, urzędów oraz przedsiębiorstw.  Nowe regulacje prawne, normy ISO rodziny 2700X pozwolą słuchaczom w praktycznych ćwiczeniach dokonać symulacji przypadków i znalezienie optymalnych rozwiązań zgodnych z przepisami i dobrymi praktykami.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Program studiów:

·         Prawne regulacje ochrony danych w działaniach audytora SZBI

·         SZBI w świetle normy PN-ISO/IEC 27001:2014  - zakres teoretyczny -.

·         Analiza i ocena funkcjonalności SZBI Seminarium przedmiotowe

·         SZBI w praktyce ABI / IODO w świetle PN ISO 27001:2014

·         Metodyka oceny efektywności SZBI –

·         Metodyka oceny efektywności materiału audytowego

·         Zarządzanie jakością SZBI

·         Szacowanie ryzyka SZBI w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005:2014

·         Zarządzanie ciągłością działania SZBI w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010 - Seminarium przedmiotowe 

·         System zarządzania bezpieczeństwem informacji  w praktyce IODO w świetle PN ISO 27001:2014 zajęcia praktyczne w organizacji

·         Metodologia prowadzenia zajęć po audytowych – Andragogika

·         Bezpieczeństwo danych w sieciach i systemach

 

Sylwetka absolwenta (do kogo adresowane są studia):
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę i umiejętności  istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przechowywanych informacji oraz podstaw prawnych
i organizacyjnych , znajomość których jest konieczna dla prawidłowej ochrony danych
i bezpieczeństwa informacji.

W szczególności  absolwent:
  - będzie miał szczegółowe rozeznanie w zmianach  przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od maja 2018r.
- zdobędzie   kwalifikacje zawodowe konieczne do wykonywania zadań na stanowiskach Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w działaniach instytucji, urzędów oraz przedsiębiorstw

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

·         kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi;

·         osób wyznaczonych do wykonywania funkcji audytorów bezpieczeństwa informacji;

·         doradców i konsultantów

·         kierowników  jednostek organizacyjnych, ich zastępców

·         kierowników komórek organizacyjnych  (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość),

·         kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)

·         osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy,

Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy)

 

Szczegóły na stronie Katedry Automatyki i Robotyki,

WEAIiIB AGH - www.kair.agh.edu.pl.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2019 r. do VI 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od IV 2019 r. do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu.

 

Tryb zgłoszeń:

Przesłanie wymaganych dokumentów i potwierdzenia opłaty wpisowej 100 zł na konto uczelni (Nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922).

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-1, III piętro, pokój 310

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Barbara Leśniak (barbaral@agh.edu.pl)

 

Opłata za oba semestry:  4500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie .