Skład Okręgowego Kolegium Elektorów

Lp.

Imię i Nazwisko

Jednostka

1.

Dorota Achrem-Achremowicz

DZP

2.

Jarosław Bielewicz

PK

3.

Agnieszka Brózda

DGN

4.

Marcin Bugaj

Cyfronet

5.

Zofia Cherjan

Kwestura

6.

Renata Chruściel

CE

7.

Agnieszka Chrząszcz

Centrum e-Learningu

8.

Joanna Cicha

DF

9.

Teresa Cygal

MS

10.

Lucyna Domańska

MS

11.

Grażyna Dzieża

DE

12.

Katarzyna Faryj

DW

13.

Marta Foryś

DWZ

14.

Katarzyna Gajoszek

BR

15.

Mariusz Gorgoń

MS

16.

Krystian Gwóźdź

DS

17.

Agata Gzyl-Szpilka

Basen

18.

Dorota Hajdzińska

MS

19.

Agnieszka Hlousek

DKP

20.

Krystyna Indyk

DE

21.

Bożena Ingersleben

MS

22.

Tomasz Jakubas

UCI

23.

Piotr Janus

CK

24.

Bogusław Jarominek

CKE

25.

Barbara Jaroś

DSB

26.

Barbara Jezierska 

BR

27.

Zbigniew Jezuit

ZOZ

28.

Magdalena Jurowska

DZP

29.

Anna Klimczyk

DSS

30.

Agnieszka Klisowska

BR

31.

Jacek Kmiecik

UCI

32.

Anna Kostecka

MS

33.

Iwona Kowalska

Basen

34.

Karol Krawentek

Cyfronet

35.

Grzegorz Król

UCI

36.

Leszek Król

PK

37.

Kinga Kućmierz

MS

38.

Joanna Kurek

Cyfronet

39.

Patryk Lasoń

Cyfronet

40.

Barbara Lelek-Kubica

MS

41.

Leszek Lenard

PK

42.

Adam Lichota

COP

43.

Marcin Luboń

Cyfronet

44.

Urszula Łomnicka

Kwestura

45.

Małgorzata Magiera

Cyfronet

46.

Wojciech Maj

PK

47.

Elżbieta Markiewicz

PK

48.

Aleksandra Matukin-Szumlińska

COK

49.

Małgorzata Mayer

MS

50.

Dariusz Mendyk

PK

51.

Renata Mirus

MS

52.

Ewa Miś

MS

53.

Kazimierz Mlekodaj

MS

54.

Małgorzata Mroczek

DKP

55.

Kamil Mucha

Cyfronet

56.

Paweł Myśliwiec

DOU

57.

Ryszard Niszczota

PK

58.

Katarzyna Ochelska

Kwestura

59.

Paweł Oleksik

BR

60.

Sergiusz Orłowski

MS

61.

Ewa Pawlak

MS

62.

Agnieszka Piątek

MS

63.

Dariusz Piechota

DGN

64.

Anna Pietrzyk

COK

65.

Marcin Płonka

Basen

66.

Jacek Ponicki

MS

67.

Izabela Ptaszek

MS

68.

Maria Pytel-Al-Ameri

MS

69.

Małgorzata Rogóż

MS

70.

Krzysztof Samek

MS

71.

Radosław Serwicki

MS

72.

Joanna Sierakowska

BON

73.

Marian Skwarczek

CR

74.

Monika Socha

Kwestura

75.

Szymon Sokół

UCI

76.

Monika Stach

MS

77.

Bogdan Stępniowski

CTT

78.

Grzegorz Sułkowski

Cyfronet

79.

Elżbieta Sura

COP

80.

Artur Surówka

UCI

81.

Urszula Suska

Kwestura

82.

Barbara Syposz-Łuczak

COP

83.

Tomasz Szablewski

Basen

84.

Barbara Szumiec

MS

85.

Dorota Szumny

BR

86.

Agnieszka Szymańska

Cyfronet

87.

Mariusz Śmiech

PK

88.

Beata Teneta

DSB

89.

Damian Trela

Cyfronet

90.

Justyna Tyliba

MS

91.

Adam Urban

MS

92.

Agnieszka Urbańska

Basen

93.

Małgorzata Waligórska

DZP

94.

Monika Wardęga

DKP

95.

Krzysztof Wojciechowski

Kwestura

96.

Maciej Wojtaszek

DE

97.

Marta Wójcik

DKP

98.

Agnieszka Wyżga

MS

99.

Ewa Zemła

MS

100.

Edyta Zielińska

BR