W wyniku przeprowadzonych głosowań, które odbyły się w dniach: 28-29 maja 2020 r. na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Elektorów OKW nr 18, zostali wybrani kandydaci:

 

1. Przewodniczący OKE nr 18 – mgr inż. Bogdan Stępniowski
2. Zastępca Przewodniczącego OKE nr 18 – mgr inż. Paweł Myśliwiec

 

Przewodniczący OKW nr 18
mgr inż. Arkadiusz Jesionek

Kraków, dn. 29.05.2020 roku