Komunikat nr 7 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18 z 25 maja 2020 r. w sprawie kandydata na Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Elektorów OKW nr 18

W procedurze zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Elektorów OKW nr 18, zgłoszono kandydata:

 

1. mgr inż. Bogdan Stępniowski

 

Głosowania odbędą się w systemie vote.agh.edu.pl zgodnie z Komunikatem nr 6 OKW nr 18.
O terminie głosowań powiadomimy wszystkich Członków Okręgowego Kolegium Elektorów poprzez e-mail.

 

Przewodniczący OKW nr 18
Mgr inż. Arkadiusz Jesionek

 

Kraków, dn. 25.05.2020 roku