Komunikat nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18 z 20 maja 2020 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Elektorów OKW nr 18

Kalendarz wyborczy:

  • 22-25 maja do godz. 14.00 - zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Elektorów
  • 25 maja po godz. 14.00 - ogłoszenie kandydatów
  • 28-29 maja – I tura głosowań
  • 01-02 czerwca - II tura głosowań

 

Zasady zgłoszeń kandydatów:
1. Zgłosić kandydata może każdy członek OKE, spośród członków OKE.
2. Zgłosić można siebie lub innego członka OKE. (w przypadku zgłoszenia przez inną osobę będziemy weryfikować zgodę osoby zgłoszonej na kandydowanie poprzez wiadomość e-mail). Zgłoszenia przyjmowane są na adresy mailowe: arkadiusz.jesionek@agh.edu.pl, zalesna@agh.edu.pl

 

Zasady wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
1. Wybory odbędą się poprzez platformę vote.agh.edu.pl
2. Przewodniczącym OKE na kadencję 2020-2024 zostanie kandydat, który uzyska 50% ważnych głosów, przy min 50% frekwencji. W przypadku nieuzyskania wymaganego poparcia zastosowanie mają przepisy Statutu AGH o konieczności odbycia kolejnej tury głosowań.
3. Wybrany Przewodniczący ma prawo wskazać kandydata na Zastępcę i głosowanie przeprowadza się na zasadach zgodnie z pkt 2.
4. Każda tura głosowań będzie poprzedzona informacją e-mail do każdego Członka OKW z podaniem terminu i czasu głosowania.

 

Przewodniczący OKW nr 18
Mgr inż. Arkadiusz Jesionek

 

Kraków, dn. 20.05.2020 roku