Komunikat nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18 z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wydłużeniu procedury zgłaszania kandydatów do UKE i Senatu

Zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 44/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024, oraz w oparciu o Uchwałę Senatu nr 48/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku informujemy o wydłużeniu procedury zgłaszania kandydatów do UKE i Senatu. Obecnie zgłoszenia można dokonać w dniach 21-28 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00 – 14.00.

 

W związku z ograniczeniami w kontaktowaniu się osób wynikających z przepisów państwowych oraz zarządzeń JM Rektora AGH, wprowadza się następujące zasady sporządzania i składania zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu z OKW nr 18:

 

1. Każda z osób występująca w procedurze zgłoszenia tj.: zgłaszający i kandydat może samodzielnie wydrukować i złożyć formularz zgłoszenia.

2. Zgłaszający wypełnia imię i nazwisko kandydata oraz jego dane, wpisuje swoje dane we właściwe miejsce i podpisuje.

3. Kandydat wypełnia swoje imię i nazwisko oraz dane, a także podpisuje zgodę na kandydowanie oraz poprzez podpis składa właściwe oświadczenia, będące elementem zgłoszenia.

4. Karty zgłoszeń można składać w jednej z wybranych form:

a) papierowej do urny wyborczej wyłożonej przy portierni pawilonu C-1,

b) pliku *.pdf skanu dokumentu podpisanego za pomocą profilu zaufanego

c) pliku *.pdf skanu dokumentu na adresy e-mail: arkadiusz.jesionek@agh.edu.pl oraz zalesna@agh.edu.pl.

W przypadku skanów niepodpisanych w profilu zaufanym obowiązuje konieczność dostarczenia oryginału zgłoszenia do OKW nr 18, w ciągu 3 dni po ustąpieniu ograniczeń w działalności uczelni.

5. Zgłoszenie będzie uznane za ważne, jeżeli w wyznaczonym terminie, otrzymane
i zweryfikowane w powyższy sposób dokumenty wskażą, że kandydat uzyskał poparcie 5 osób zgłaszających oraz złożył właściwe zgody i oświadczenia.

 

Dodatkowe informacje tel. +12 888 55 15; 502 897 974, 604 553 137.

Kandydatury dotychczas zgłoszone pozostają aktualne.

Przewodniczący OKW nr 18
Mgr inż. Arkadiusz Jesionek