28.06.2018

Świat Tyfloinformatyki – historia powstania alfabetu Braille'a


Pracownicy Uczelnianego Centrum Informatyki AGH: mgr inż. Tomasz Dunin-Wąsowicz, dr Michał Kępiński oraz mgr Marcin Ryszka realizują filmowy cykl pt. „Świat Tyfloinformatyki”. Dostepny jest już pierwszy odcinek, który opowiada o historii powstania alfabetu Braille'a.

Zachęcamy do obejrzenia filmu!

Działająca w strukturze Uczelnianego Centrum Informatyki Pracownia Tyfloinformatyki  powstała, aby wspierać kształcenie oraz intelektualny rozwój osób z dysfunkcją wzroku, które chcą studiować lub pracować w Akademii Górniczo-Hutniczej.  Pracownia stanowi specjalistyczne laboratorium przeznaczone do technicznego wspomagania kształcenia osób z dysfunkcją wzroku. Dotyczy to przede wszystkim przetwarzania materiałów dydaktycznych do postaci dotykowej i audio, szkoleń w zakresie technologii bezwzrokowej obsługi komputerów oraz pomocy konfiguracji i konserwacji sprzętu i oprogramowania tyflologicznego.