Symbol with university name – symmetrical

The information is available only in the Polish language.

Znak z pełną nazwą - układ symetryczny, wersja jednowierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ symetryczny, wersja dwuwierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ symetryczny, wersja trzywierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ symetryczny, wersja jednowierszowa angielska

Znak z pełną nazwą - układ symetryczny, wersja dwuwierszowa angielska