Symbol with university name – asymmetrical

The information is available only in the Polish language.

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja jednowierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja dwuwierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja trzywierszowa polska

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja jednowierszowa angielska

Znak z pełną nazwą - układ asymetryczny, wersja dwuwierszowa angielska