Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Filcek (1928–2011)

Rektor w latach 1975–1979
Geomechanika górnicza

 

Urodził się w miejscowości Niemczyk. Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1947–1952, doktorat (1960), habilitacja (1965), prof. nadzw. (1971), prof. zw. (1978).

W Akademii pracował nieprzerwanie od 1949 r. Pełnił funkcję kierownika Katedry Mechaniki Górniczej (1967–1969), dyrektora Instytutu Geomechaniki Górnictwa (1969–1982), prodziekana (1966–69), dziekana (1969–1972) Wydziału Górniczego, a następnie prorektora (1972–1974).

Był członkiem międzynarodowego komitetu organizującego światowy kongres górniczy. Autor ok. 70 prac z zakresu geomechaniki górniczej.