Prof. zw. mgr inż. Feliks Olszak (1904–1965)

Rektor w latach 1958–1961
Metalurgia stali

 

Urodził się w Karwinie. Studiował w Akademii Górniczej, gdzie w 1927 r. uzyskał dyplom inżyniera hutnika.

 

Przed wojną był dyrektorem Huty Stalowa Wola. W latach 1940–1946 walczył w Wojsku Polskim na Zachodzie. Członek Rady Akademickiej Szkół Wyższych w Londynie - PUC (1945–1946).

 

Od 1952 r. wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej, zastępca prof. (1953–1954), prof. nadzw. (1954–1962), prof. zw. (1962–1965), kierownik (1958–1965) Katedry Metalurgii Stali. Kierownik Katedry Budowy Pieców (1955–1958). W latach 1954–1956 pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Metalurgicznego oraz prorektora (1956–1958) i rektora uczelni. Jest autorem licznych publikacji z zakresu wytwarzania żelazostopów oraz elektrometalurgii stali. W 1966 r. został patronem budynku B-4, w którym wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą jego osobie.