Skip to content ↓

Address to academic communities and intellectual elites in relation to the Russian aggression on Ukraine

Following the open letter signed by Russian scientists and science journalists, several Polish higher education institutions and academic assemblies have issued an address to the academic community and intellectual elites of Poland.

The appeal, published on March 2, 2022, reads:

‘On behalf of representative institutions of science and higher education, as well as the undersigned research institutions, we appeal to the academic community and intellectual elites and call them to take all necessary actions towards a peaceful resolution of the escalating military aggression in Ukraine.

We respect and support the exemplary stance of the peaceful protesters and the signers of the open letter of Russian scientists and science journalists against the war with Ukraine, published on February 24, 2022.

We believe that international scientific cooperation should remain global and apolitical. Therefore, it cannot support military actions of countries which threaten the existence of other independent states.

Therefore, we appeal to the Polish scientific environment, Polish universities, and Polish Academy of Sciences units to cease all cooperation with any government organisation of the Russian Federation or other countries that support the Russian invasion of Ukraine, simultaneously reassuring all scientists and members of the Russian academic community who oppose this aggression about our support and help.

We firmly believe that the indispensable conditions for continued cooperation between scientific environments must include mutual trust, respect for academic values, and peaceful use of shared research results, as well as concurrent recognition of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine’.

The address was signed by the following:

 • Professor Arkadiusz Mężyk – President of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland
 • Professor Marcin Pałys – President of the Main Council for Science and Higher Education
 • Professor Jerzy Duszyński – President of the Polish Academy of Sciences
 • Professor Dariusz Surowik – President of the Conference of Rectors of Public Vocational Schools
 • Professor Waldemar Tłokiński – President of the Conference of Rectors of Polish Vocational Schools
 • Jarosław Olszewski – President of the National Representation of PhD Students
 • Dr Igor Kilanowski – President of the Young Scientists Council
 • Mateusz Grochowski – President of the Students’ Parliament of the Republic of Poland
 • Dr Jacek Kolanowski – Chairman of the Polish Young Academy

The full version of the address in Polish is here.

Звернення до наукових та інтелектуальних еліт у зв’язку з агресією Росії проти України

Від імені установ, що представляють науку та вищу освіту та нижчепідписаних наукових установ, ми звертаємось до академічної спільноти та інтелектуальної еліти вжити всіх заходів, спрямованих на мирне припинення ескалації військової агресії в Україні.

Ми поважаємо та підтримуємо ставлення учасників мирних протестів та підписантів опублікованого 24 лютого 2022 року Відкритого листа російських учених і наукових журналістів проти війни з Україною.

Вважаємо, що міжнародна наукова співпраця має бути глобальною та аполітичною. Тому вона не може служити підтримці військової діяльності країн, які загрожують існуванню незалежних держав.

Тому звертаємось до польської наукової спільноти, польських університетів та підрозділів Польської академії наук припинити співпрацю з будь-якою державною організацією Російської Федерації чи іншої країни, яка підтримує російське вторгнення в Україну, забезпечуючи при цьому нашу підтримку та допомогу для цих науковців та представників російської академічної спільноти, які виступають проти цієї агресії.

Ми вважаємо, що необхідною умовою продовження співпраці наукових кіл має бути взаємна довіра, повага до академічних цінностей та мирне використання результатів спільних досліджень, а також однозначне визнання суверенітету та територіальної цілісності України.

 • Професор Аркадіуш Менжик, Голова Конференції ректорів академічних шкіл Польщі
 • Професор Марцін Палис, Голова Головної ради науки і вищої освіти
 • Професор Єжи Душинскі, Президент Польської академії наук
 • Професор Даріуш Суровік , Голова Конференції ректорів державних професійно-технічних навчальних закладів
 • Професор Вальдемар Тлокінскі, Голова Конференції ректорів професійно-технічних навчальних закладів Польщі
 • Доктор Ігор Кілановскі Голова Ради молодих вчених
 • Ярослав Олшевскі, Голова Національного представництва aспірантів
 • Матеуш Гроховскі, Голова Студентського парламенту Республіки Польща
 • Доктор Яцек Колановскі, Голова Академії молодих вчених

Stopka