27.09.2021

Zmarł prof. Marek Lemberger


Ze smutkiem informujemy o śmierci prof. Marka Lembergera, Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1993–1999.

Profesor był absolwentem AGH – w 1963 r. ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy. W tym samym roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1969 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy „Warunki tektoniczne występowania cieszynitów w rejonie Cieszyna w świetle badań magnetycznych” napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Małoszewskiego.

W latach 1990–1993 był prodziekanem, a w latach 1993–1996 i 1996–1999 sprawował funkcję dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Był wybitnym specjalistą z zakresu magnetometrii i grawimetrii. Uczestniczył w wieloletnich badaniach magnetycznych andezytów Góry Wdżar w Pieninach. Był członkiem zespołu, który odkrył dymarki – obiekty starożytnego hutnictwa w centralnej Polsce.

Był długoletnim i cenionym przez studentów kierownikiem geofizycznych praktyk terenowych.