12.03.2018

Zmarł prof. Jerzy Ostoja-Sędzimir


Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr. hab. inż. Jerzego Ostoi-Sędzimira, emerytowanego profesora zwyczajnego Wydziału Metali Nieżelaznych.

Profesor był wybitnym specjalistą w dziedzinie elektrochemii, hydrometalurgii i korozji, związany z Akademią Górniczo-Hutniczą od początku swej drogi naukowej (1945 r.) do końca życia. Pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Metali Nieżelaznych (w latach 1962–1995) oraz dziekana Wydziału (w latach 1981–1984).

Honorowy członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN, członek Rady Seniorów AGH, przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTChem (1975–1977), członek Rady Naukowej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz konsultant naukowy w szeregu instytutach badawczych przemysłu metali nieżelaznych. Redaktor w czasopismach „Hydrometallurgy” i „Rudy i Metale Nieżelazne”. Promotor szeregu prac doktorskich i autor wielu oryginalnych prac opublikowanych w renomowanych czasopismach z dziedziny elektrochemii, hydrometalurgii i korozji.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa.

Znakomity wykładowca ceniony przez wiele pokoleń młodzieży akademickiej i młodej kadry naukowej.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Dziekan i Rada Wydziału Metali Nieżelaznych oraz cała społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Informacja o pogrzebie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 marca 2018 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.