Nagroda imienia profesora Władysława Taklińskiego

Tytułem do nagrody są wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki, na które mogą się składać między innymi:

  • tworzenie nowych metod w dydaktyce i nowych unikalnych kierunków kształcenia,
  • przygotowanie wykładów z nowych dyscyplin,
  • opracowanie uznanych podręczników i skryptów,
  • wyróżniająca się działalność w tworzeniu nowoczesnych laboratoriów i pracowni problemowych dla celów dydaktyki,
  • wyróżniająca się współpraca z kołami naukowymi i uznanie społeczności studenckiej wyrażonej w ocenie.

 

Osiągnięcia te winny znacznie wykraczać ponad poziom kryteriów nagrody dydaktycznej Rektora AGH.

Kandydatów do Konkursu zgłaszają rady wydziałów oraz ich odpowiedniki w jednostkach pozawydziałowych.


Szczegółowy Regulamin Konkursu zawiera Zarządzenie nr 80/2021 Rektora AGH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania Nagród Imienia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (plik pdf).