e-Learning

Każdy prowadzący zajęcia w AGH ma dwie możliwości wykorzystania e-learningu w swojej pracy dydaktycznej:

  • Wspieranie zajęcia tradycyjnych z pomocą metod i technik kształcenia na odległość (np. udostępnianie cyfrowe materiały, przeprowadzanie testy online, zbierać zadania w wersji cyfrowej). Brak wymogów formalnych. 
  • Prowadzenie zajęć z pomocą metod i technik kształcenia na odległość (np. prowadzić webinary zamiast wykładów tradycyjnych, realizować ćwiczenia i projekty online itd.) Prowadzący zajęcia jest zobowiązany:
    -  posiadać Certyfikat AGH uprawniający do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wydany przez  Centrum e-Learningu po realizacji szkolenia certyfikującego)
    - uzyskać akceptację Dziekana Wydziału (formularz zgłoszenia).

    

Podstawy prawne prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

  

Dokumenty dodatkowe:

  

Każdy nauczyciel akademicki wspierający zajęcia tradycyjne, jak i prowadzący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może korzystać z Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL) opartej na dynamicznie rozwijającym się open sourcowym systemie Moodle. Wydziały posiadają własne obszary platformy (lista obszarów). Każdy prowadzący oraz każdy student  posiadający konto w Wirtualnej Uczelni może samodzielnie aktywować swoje konto na platformie UPeL (aktywacja konta). 

 

Jednostką odpowiedzialną za wspieranie Wydziałów i promowanie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz otwartych e-materiałów jest Centrum e-Learningu AGH.