13.10.2021

Laury od studentów dla wybitnych nauczycieli akademickich AGH


fot. KSAF AGH

Laury Dydaktyka AGH 2021 przyznane! Nasi nauczyciele akademiccy zostali docenieni przez studentów i współpracowników. Nazwiska laureatów drugiej edycji studenckiego konkursu poznaliśmy podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 października 2021 r. w Klubie STUDIO.

Poznajmy zwycięzców i wyróżnionych w każdej z sześciu konkursowych kategorii.

Promotor

 • laur dla dr hab. inż. Magdaleny Szumery, prof. AGH z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Od 2006 r. związana z Katedrą Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Obecnie prowadzi intensywne badania nad materiałami amorficznymi, które stanowią nową generację szkieł nawozowych, wykazujących reaktywność chemiczną w środowisku glebowym. Do tej pory była promotorem 36 prac dyplomowych inżynierskich oraz 20 prac dyplomowych magisterskich. Swoje dyplomantki oraz dyplomantów zawsze zachęca do zadawania pytań, poszukiwania informacji oraz sprawdzania wiedzy w praktyce. Podopiecznych stara się motywować i wskazywać właściwe kierunki. Wspiera ich i zachęca do podejmowania – tych nawet na pozór – niewykonalnych działań, które później przynoszą sukces i dumę. Zaufanie i współpraca są dla niej najważniejsze.

 • wyróżnienie dla dr hab. inż. Agnieszki Biedy, prof. AGH z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Pracuje w Katedrze Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej. Z Akademią i Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska związana od października 2002 r., kiedy otrzymała indeks AGH. Jako absolwentka geodezji i kartografii oraz planowania przestrzennego działa na pograniczu nauk technicznych i społecznych. Swoim studentom i dyplomantom stara się wpoić interdyscyplinarne podejście do nauki oraz to, że fundamentem wszelkich podejmowanych przez nas działań powinien być zrównoważony rozwój, z uwzględnieniem wszystkich jego aspektów. W trakcie 10 lat, które upłynęły od obrony pracy doktorskiej, była opiekunem prawie 200 prac dyplomowych. Wypromowała 97 inżynierów oraz 84 magistrów. Zadowoleni ze współpracy inżynierowie czasami wracają pisać u niej prace magisterskie. Jako promotor pomocniczy brała udział w dwóch zakończonych obronami przewodach doktorskich. Teraz czeka na obrony kolejnych ośmiu prac magisterskich.

Wykładowca

 • laur dla dr. hab. inż. Marcina Niemca, prof. AGH z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  Wykłada w Katedrze Telekomunikacji. Prowadzi zajęcia związane z cyberbezpieczeństwem. Jest twórcą i opiekunem laboratorium bezpieczeństwa. Dodatkowo zajmuje się organizacją wielu wydarzeń dla studentów, takich jak: Zimowa Szkoła Cyberbezpieczeństwa, konkursy CTF. Inicjuje współpracę AGH z firmami z branży IT. Został odznaczony Medalem Stanisława Staszica. Zdobył także Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego. Ponadto jest półfinalistą międzynarodowego konkursu FameLab, laureatem rektorskich nagród dydaktycznych oraz uczestnikiem i liderem wielu krajowych i międzynarodowych grantów, w które angażuje studentów (ponad 30 wspólnych publikacji naukowych).


 • wyróżnienie dla dr. hab. inż. Jacka Tarasiuka, prof. AGH z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Wykłada w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej. Wie, że prócz aspektu merytorycznego równie istotne są narzędzia wykorzystywane do przekazywania wiedzy. W tym celu odbył wiele kursów, przeprowadził wiele rozmów, zarówno z prowadzącymi, jak i ze studentami. Nie wyobraża sobie prowadzenia swoich zajęć bez Mentimetera, Padleta czy WhiteBoarda. Interesuje się psychologicznym i socjologicznym portretem młodych ludzi. Poznaje ich wartości, oczekiwania, problemy, metody komunikacji i język. Dzięki temu z łatwością pokonuje barierę międzypokoleniową. Chętnie dzieli się zdobytym przez lata doświadczeniem. Od wielu lat angażuje się w sprawy dydaktyki w AGH – najpierw na poziomie wydziału, później (przez dwie kadencje) na poziomie uczelni jako Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, a obecnie na poziomie krajowym jako członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pasjonuje się nie tylko dydaktyką, ale także muzyką.

Innowator

 • laur dla mgr. inż. Macieja Żołądka z Wydziału Energetyki i Paliw
  Pracuje w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego. Zajmuje się głównie tematyką energii słonecznej i wiatrowej. Jest opiekunem Koła Naukowego Eko-Energia, z którym realizuje m.in. nowatorski projekt turbiny wiatrowej. W pracy ze studentami jest zawsze otwarty na ich odważne pomysły, a jednocześnie zawsze gotowy pomóc we wdrożeniu sprawdzonych rozwiązań. Aktywnie wprowadza nowoczesne metody pracy zespołowej oraz zarządzania przestrzenią tak, aby osiągnąć optymalne rezultaty. Razem ze studentami zdobył liczne nagrody w konkursach takich jak: KOKOS, "Najlepsze Koło Naukowe AGH", Ekoinnowatorzy. Indywidualnie jest laureatem grantów badawczych, m.in. Diamentowy Grant oraz Inkubator Innowacyjności. Pan Żołądek jest także autorem ponad 30 prac naukowych i popularnonaukowych. Prywatnie pasjonuje się nowymi technologiami.

 • wyróżnienie dla mgr Magdaleny Worobjew ze Studium Języków Obcych

  Jest lektorką języka polskiego jako języka obcego. Od 10 lat prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców studiujących w AGH. Od 2015 r. uczy również kandydatów na studia w ramach tzw. „zerówki”. Poświęca serce pracy, a jej efekty obserwuje u obcokrajowców pokonujących niełatwą drogę od poziomu całkowitej nieznajomości języka polskiego do średniego poziomu biegłości B2. Wspiera zagranicznych studentów i z podziwem patrzy na ich sukcesy.

 

 

Opiekun koła naukowego

 • laur dla dr. Mariusza Gibca z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Pracuje w Katedrze Robotyki i Mechatroniki. Zawodowo zajmuje się diagnostyką maszyn, zastosowaniami sztucznej inteligencji, budową robotów, sterowaniem procesami, systemami teleinformatycznymi, mechatroniką. Jest również członkiem zespołu, który w ramach UNIVERSEH tworzy interdyscyplinarne programy studiów przygotowujących do pracy w firmach sektora kosmicznego. Pod jego opieką studenci odnoszą sukcesy w międzynarodowych zawodach inżynierskich oraz tworzą innowacyjne rozwiązania w branży technologii kosmicznych dotyczących budowy i wykorzystania łazików planetarnych, rakiet sondujących o napędzie hybrydowym, a także balonów stratosferycznych. Był członkiem Koła Naukowego Robotyków „Cyborg”, a później został jego opiekunem. Obecnie jest opiekunem AGH Space Systems. Koordynator Sekcji Studenckich Konferencji Naukowych. Pomysłodawca współpracy Kół Naukowych i Krakowskiego Yacht Clubu AGH. Organizator żeglarsko-naukowej wyprawy do Wyspy Niedźwiedziej, inicjator utworzenia Akademickiego Klubu Żeglarskiego AGH. Wielokrotnie był nagradzany przez JM Rektora AGH za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Prywatnie pasjonuje się żeglarstwem i aktywnym wypoczynkiem.

 • wyróżnienie dla dr. inż. Łukasza Lisieckiego z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  Pracuje w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali. Zawodowo specjalizuje się w analizie procesów kucia, a w szczególności wyrobów wielkogabarytowych, które przeznaczone są do zastosowania w przemyśle energetycznym i stoczniowym. Jest opiekunem Koła Naukowego Przeróbki Plastycznej Metali „Hefajstos”, które może pochwalić się współpracą m.in. z ArcelorMittal Poland czy PGO. W pracy ze studentami stawia duży nacisk na współpracę z zakładami przemysłowymi, podchodząc do realizowanych tematów (zarówno projektów koła naukowego, jak i prac dyplomowych) w sposób praktyczny, z myślą o zawodowej przyszłości studentów. Jest członkiem zarządu branżowego stowarzyszenia Związek Kuźni Polskich. Pełni także rolę współorganizatora i koordynatora Międzynarodowej Olimpiady Kuźniczej dla Studentów. Współpracuje z licznymi zakładami zajmującymi się przeróbką plastyczną metali w kraju i za granicą.

Prowadzący ćwiczenia

 • laur dla dr Anny Bahyrycz z Wydziału Matematyki Stosowanej
  Pracuje w Katedrze Równań Różniczkowych. Absolwentka matematyki na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), gdzie pracowała przez lata, doskonaląc swój warsztat dydaktyczny. Nauczanie matematyki to jej pasja. Wkłada w nią całe swoje serce, a także czerpie ogrom satysfakcji. Dokłada wszelkich starań, by studenci czuli, że zajęcia są prowadzone specjalnie dla nich oraz że to oni są ich podmiotem. Dba o to, by ćwiczenia odbywały się w miłej, przyjaznej atmosferze, a trudne zagadnienia były przedstawiane w przystępnej, ciekawej i urozmaiconej formie. Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych. Do jej pasji należą również podróże, wycieczki rowerowe i górskie. Ponadto jest miłośniczką psów.

 • wyróżnienie dla dr. hab. inż. Dariusza Fuksy, prof. AGH z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
  Jest kierownikiem Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Przez dwie kadencje zajmował się budowaniem systemu jakości na WILiGZ, sprawując funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Obecnie kontynuuje tę drogę jako Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Odznaczony Medalem Stanisława Staszica, Honorową Szpadą Górniczą, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma nagrodami Rektora. Promotor ponad 160 prac dyplomowych. Wieloletnie doświadczenie, liczne kursy i szkolenia pozwoliły mu wypracować sposoby bardzo dobrej komunikacji ze studentami oraz skuteczne metody dydaktyczne. Stara się być dla studentów przewodnikiem po świecie nauki, przekazując im wiedzę ze wskazaniem praktycznej przydatności w życiu codziennym i ich przyszłej pracy zawodowej. Prowadzone przez niego zajęcia oparte są na dialogu, wzajemnej współpracy, a także dyskusji. A wszystko to w przyjemnej atmosferze i z humorem. Z pracy ze studentami czerpie dużo satysfakcji. To według niego recepta na młodość. Lubi poezję i gdy „wszystko gra”.

Przyjaciel studenta

 • laur dla dr hab. inż. Agnieszki Biedy, prof. AGH z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Zatrudniona w Katedrze Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej. Z Akademią i Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska związana od października 2002 r., kiedy otrzymała indeks AGH. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 2019 r. W szkole średniej utkwiły jej w pamięci słowa: Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny („Powrót Odysa”, Stanisław Wyspiański). Dzięki nim uwierzyła, że to my sami kreujemy naszą rzeczywistość i naszą przyszłość. Teraz tę życiową zasadę stara się przekazywać swoim studentom. Chciałaby być dydaktykiem otwartym, empatycznym, sprawiedliwym i wymagającym. Takie cechy ceniła u swoich nauczycieli akademickich. Uważa, że czas studiów to „poligon doświadczalny” przed prawdziwym dorosłym życiem. „Być przyjacielem studenta” znaczy dla niej być dostępnym i przystępnym. Chce, by jej studenci w chwili słabości mogli zwrócić się o pomoc, jeśli będą tego potrzebować. Życzliwie sekunduje im w rozwoju osobistym i wejściu w dorosłość.

 • wyróżnienie dla dr. inż. Grzegorza Michty z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  Od 2020 r. Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich. Przez 19 lat opiekun Koła Naukowego Metaloznawców, członek Senatu AGH oraz Rady Związku Uczelni InnoTechKrak, a także członek zagranicznych (EMS i IFSM) i krajowych (PTMi, PTS i PTM) towarzystw naukowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mikroskopii. W latach 2007–2013 był sekretarzem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Towarzystw Mikroskopowych (IFSM). Promotor ponad 80 prac dyplomowych oraz pomysłodawca i współorganizator Rejsu 100-lecia AGH. Główny autor książeczki z serii AGH Junior „Fascynujący mikroświat, zobacz obrazy mikrostruktur”. Był wielokrotnie nagradzany przez Rektora AGH za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem KEN. Prywatnie pasjonat fotografii chmur, aktywnego wypoczynku i sportów ekstremalnych.


Laur Dydaktyka AGH organizowany jest przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH. Inicjatywa ma na celu promowanie wysokiej kultury i jakości kształcenia poprzez wyróżnianie osób, które w sposób wybitny realizują założenia procesu kształcenia i mogą stanowić wzór dla całej społeczności akademickiej.