Aktualności pracowników

14.05.2021

Writefull – programy do korekty tekstów w języku angielskim w dostępie testowym

Biblioteka Główna AGH zaprasza do testowania pakietu programów Writefull, służących do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Dostęp testowy potrwa do 14 maja br. Writefull sprawdza gramatykę, interpunkcję, ortografię...


14.05.2021

Dostęp do wybranych tytułów książek kolekcji Taylor & Francis eBooks

Biblioteka Główna AGH zachęca korzystania z wybranych ponad 500 tytułów pełnotekstowych książek kolekcji Taylor & Francis eBooks. Tematyka książek obejmuje między innymi: chemię, fizykę, informatykę, inżynierię,...


13.05.2021

Raport Społecznej Odpowiedzialności AGH 2019–2020

Opublikowany został Raport Społecznej Odpowiedzialności AGH, zawierający wybrane działania w obszarze środowiskowym, ekonomicznym i społecznym zrealizowane w latach 2019–2020, zarówno na rzecz rozwoju uczelni i jej interesariuszy...


10.05.2021

Ośrodek AGH w Łukęcinie wznawia działalność

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 Ośrodek AGH w Łukęcinie wznawia działalność. Sezon letni 2021 rozpocznie się 5 czerwca i zakończy 26 września. Planowana jest organizacja ośmiu 14-dniowych turnusów pobytowych.


07.05.2021

Akademia Dostępności – specjalistyczne szkolenia dla pracowników AGH

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zaprasza wszystkich pracowników Akademii do udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących wiedzę i świadomość na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia organizowane są...


05.05.2021

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – szkolenie świadomościowe

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zaprasza wszystkich pracowników AGH do udziału w jednodniowym (6 godzin dydaktycznych) szkoleniu, podnoszącym wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności, pt. „Zwiększanie dostępności...


05.05.2021

Okresowe zwiększenie limitu wypożyczeń książek z Biblioteki Beletrystycznej

W związku z planowanym remontem Strefy Wolnego Dostępu zostaje okresowo zwiększony limit wypożyczeń książek z Biblioteki Beletrystycznej. Dla zamówień i wypożyczeń realizowanych od 4 maja do 30 lipca 2021 r. limit wypożyczeń...


Displaying results 43 to 49 out of 601