Przydatne informacje

Forma i miejsce składania wniosków i deklaracji

Deklaracje i wnioski należy składać w formie pisemnej, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

 • Pracownicy (niezależnie czy mają dodatkowo zawarte z AGH umowy cywilnoprawne)
  Miejsce składania: portiernia pawilon C-1 z informacją: 
  dla Centrum Spraw Pracowniczych – Dział Kadr. 
  W celu lepszej ochrony Państwa danych osobowych, sugeruję składanie deklaracji i wniosków w zaklejonych kopertach zaadresowanych: 
  Centrum Spraw Pracowniczych – Dział Kadr.

  Deklaracje i wnioski można również przesłać na adres:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Centrum Spraw Pracowniczych-Dział Kadr
  pawilon C-2, pokój 7
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków

 • Osoby (niebędące pracownikami AGH) które mają zawarte z AGH umowy cywilnoprawne i ich wynagrodzenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – w rozumieniu ustawy o PPK są zatrudnionymi  i dla potrzeb PPK są identycznie traktowani jak pracownicy 

  Miejsce składania: portiernia pawilon C-1 z informacją: dla Kwestury – Sekcja Wypłat Różnych.
  W celu lepszej ochrony Państwa danych osobowych, sugeruję składanie deklaracji i wniosków w zaklejonych kopertach zaadresowanych: KWESTURA – Sekcja Wypłat Różnych

  Deklaracje i wnioski można również przesłać na adres:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  KWESTURA – Sekcja Wypłat Różnych, pawilon C-1, pokój 16
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków