17.08.2017

Badaczka z AGH laureatką konkursu UWERTURA


Dr inż. Urszula Stachewicz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej została laureatką pierwszej edycji ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu UWERTURA. Badaczka na swój projekt Nowe konstrukcje kompozytów polimerowych zainspirowanych naturą otrzymała dofinansowanie w wysokości 76 180 zł.

W ramach grantu dr inż. Stachewicz odbędzie także zagraniczny staż, w trakcie którego będzie miała możliwość badania polimerów piezoelektrycznych i przewodzących. Zdobyta wiedza umożliwi jej napisanie projektu z zakresu konstrukcji kompozytów polimerowych z użyciem nanowłókien o własnościach przewodzących.

Do konkursu UWERTURA 1 nadesłano 24 wnioski, z których finansowanie o łącznej wartości niemal 558 tys. zł uzyskało siedem projektów.

UWERTURA 1 to konkurs przeznaczony dla naukowców legitymujących się co najmniej stopniem doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Program ma służyć wsparciu polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Aby zdobyć niezbędne doświadczenie, polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.