Zespół Zarządzający Projektem

Skład Zespołu Zarządzającego Projektem i kompetencje jego członków zgodnie z tzw. celami głównymi Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza":

  • Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, Prorektor ds. Nauki AGH – Kierownik Projektu
  • Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Z-ca Kierownika Projektu, działania służące zwiększeniu wpływu działalności naukowej na rozwój światowej nauki
  • Dr hab. inż. Jan P. Boroński, prof. AGH – działania służące wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
  • Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH – działania służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców
  • Dr inż. Szczepan Moskwa – działania służące podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów
  • Prof. dr hab. inż. Marta Radecka - działania służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na rozwój doktorantów oraz zapewnieniu działań o charakterze ciągłym
  • dr hab. inż.  Tomasz Szumlak, prof. AGH - działania służące kompleksowej promocji wybitnych naukowców na różnych etapach kariery naukowej oraz wspieraniu współpracy z wielkimi międzynarodowymi ośrodkami badawczymi
  • dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH - działania służące wzmocnieniu zaplecza naukowo-badawczego AGH oraz oferty realizacji badań i współpracy międzynarodowej
  • Mgr inż. Lidia Krawentek, Dyrektor CON – nadzór nad Biurem Projektu