Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z 18 lutego 2021 r. (PDF)

Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 18 lutego 2021 r. (PDF, 14,7MB)

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych z 18 lutego 2021 r. (XLS, 7,14MB)


List of scientific journals and materials

The information is available only in the Polish language.