Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi (Działanie 12)

Program wsparcia dla nowych kierunków studiów

W ramach realizacji zadań Działania 12: „Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi” IDUB AGH uruchamiamy od 26 października 2020 r. program wsparcia dla nowych kierunków studiów, w których kształcenie prowadzone będzie w jednostkach realizujących badania w priorytetowych obszarach badawczych (POB). Więcej o programie wsparcia dla nowych kierunków studiów

Badawcza ścieżka kształcenia

Dedykowana najzdolniejszym studentom, pozwalająca na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą

Założenia programu:

Studenci, w ramach IOS, uzyskają możliwość zaliczenia części efektów uczenia i punktów ECTS na podstawie swojego udziału projektach badawczych i działalności Studenckich Kół Naukowych powiązanej z POB.

Badawcza ścieżka kształcenia będzie wdrażana etapowo.

Pierwszym etapem jest uruchomienie konkursu "Grant Rektora" edycja 2021/IDUB

 

Blok przedmiotów innowacyjnych

Pozwalają na bieżąco śledzić współczesne odkrycia w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczym. Więcej nt Bloku przedmiotów innowacyjnych