Contests

Application system

Programs

1. Finansowanie opcji open access i publikacji w płatnych czasopismach (Działanie 9)

2. Wsparcie dla nowych kierunków studiów (Działanie 12)

3. Premia za patent zagraniczny (Działanie 20)

4. Wsparcie przy przygotowaniu wniosków o granty europejskie (Działanie 24)

5. Wyjazdy studyjne (Działanie 1)

6. Staże zagraniczne (Działanie 6)

7. Staże w międzynarodowych centrach badawczych (Działanie 10)

8. Kursy „Nature Masterclasses” dla doktorantów i pracowników AGH (Działanie 1)